Xác định công tác giáo dục cải tạo phạm nhân là nhiệm vụ trọng tâm và có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nên Đảng ủy, lãnh đạo Trại giam Quảng Ninh cùng CBCS toàn đơn vị đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng cải tạo, giáo dục phạm nhân.

Nổi bật là việc thực hiện chế độ, chính sách và bảo đảm các quyền con người cho phạm nhân ngày càng được thực hiện đầy đủ; môi trường giáo dục trong trại được cải thiện; nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập và chữa bệnh từng bước được đầu tư nâng cấp tốt hơn.

 Lãnh đạo Tổng cục VIII khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Cùng với đó trật tự, kỷ cương cơ bản được giữ vững, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, khuyến khích phạm nhân thi đua học tập, lao động và rèn luyện tiến bộ. Số phạm nhân được khen thưởng, xếp loại tốt, khá hàng năm của Trại, năm sau luôn tăng hơn so với năm trước.

Nhân dịp này Tổng cục VIII, Bộ Công an đã  khen thưởng 3 tập thể, cá nhân Trại giam Quảng Ninh  đạt thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân giai đoạn 2012-2016.

Tuấn Hương