Thời gian: Bắt đầu từ 16h thứ sáu, ngày 22-9-2017

Lễ chính thức: Từ 9h thứ bảy, ngày 23-9-2017

Địa điểm: Học viện ANND.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên đã và đang giảng dạy, quản lí, làm việc và học viên khóa D29 Học viện ANND, D23 Học viện CSND đến dự. Liên hệ: Nguyễn Hiếu (A83) – 0916096566; Hoàng Thanh Tùng (A72) – 01627688888; Chu Ân Liêm (A85) – 0939946666; Phạm Quốc Dũng (T31) – 0942345345; Phạm Hùng (TTCP) – 0985598888; Lê Huy Trí (T32) – 0913385525.

PV