Ra đời trong những ngày đầu CATP Hà Nội mới thành lập, trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu Công an Thủ đô luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là cơ quan Tham mưu đầu não, đề xuất những đường lối, chủ trương, phục vụ các cấp lãnh đạo, chỉ huy đưa ra các quyết sách trên các lĩnh vực công tác công an; góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Ghi nhận những công lao và thành tích của lực lượng Tham mưu Công an Thủ đô trong 70 năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội đã tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích và kết quả công tác mà các thế hệ cán bộ, chiến sỹ làm công tác Tham mưu CATP Hà Nội đạt được trong 70 năm qua.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực tin tưởng rằng, Công an TP Hà Nội nói chung và lực lượng Tham mưu Công an Thủ đô nói riêng sẽ nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xứng đáng với sự tin cậy, chăm lo của lãnh đạo Công an các cấp.

Chỉ đạo một số công tác trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu yêu cầu lực lượng Tham mưu CATP Hà Nội tiếp tục đổi mới sâu sắc, toàn diện cơ chế hoạt động, lề lối, phương pháp làm việc, từ việc tổ chức thông tin, phân tích, dự báo tình hình đến đề xuất các chủ trương và mệnh lệnh công tác; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu với các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại vào công tác Tham mưu. Nắm vững, quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền.

Chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá tình hình, đưa ra các dự báo có tính chiến lược, đề xuất các chủ trương, giải pháp hữu hiệu giải quyết xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ.

Quan tâm, xây dựng, kiện toàn bộ máy tổ chức Tham mưu trong sạch, vững mạnh theo hướng tập trung thống nhất và chuyên sâu; lựa chọn những cán bộ có phẩm chất năng lực và kinh nghiệm thực tiễn, nhất là các đơn vị nghiệp vụ để bổ sung lý luận nghiệp vụ, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi một số nội dung quy định về chế độ công tác cho phù hợp với thực tế tình hình...

Trần Xuân