Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu tại buổi Lễ. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATƯ, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; Công an các đơn vị, địa phương, cùng đông đảo các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Tổng cục HC-KT qua các thời kỳ...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt Đội danh dự tại buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trình bày diễn văn kỷ niệm, cùng các đại biểu ôn lại truyền thống, quá trình xây dựng, trưởng thành của lực lượng HC-KT 70 năm qua.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng HC-KT luôn được Đảng, Nhà nước, Đảng ủy CATW, Bộ Công an quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường tiềm lực cho công tác HC-KT ngày càng phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Các thế hệ CBCS lực lượng HC-KT CAND đã nêu cao ý thức trách nhiệm, luôn làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách, chế độ, tiêu chuẩn HC-KT, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất của Công an các đơn vị, địa phương, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự của Tổ quốc, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

70 năm qua, lực lượng HC-KT CAND đã có bước trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt và đạt được những thành tích hết sức quan trọng, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 4 tập thể được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; nhiều đơn vị và CBCS HC-KT CAND đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, lực lượng HC-KT CAND vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, đây là dịp để CBCS ôn lại trang sử vẻ vang của các thế hệ làm công tác HC-KT CAND qua các thời kỳ. Qua đó, củng cố hơn nữa lòng tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn Danh hiệu Anh hùng LLVTND lên Cờ truyền thống của Tổng cục HC-KT CAND.

Mãi mãi khắc sâu và ghi nhớ những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước, của các anh hùng, liệt sỹ đã quên mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; ghi sâu những bài học quý báu trong quá trình xây dựng lực lượng HC-KT CAND, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng;

Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nêu cao tình thần "chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", tiếp tục đoàn kết, siết chặt đội ngũ, nỗ lực phấn đấu vươn lên, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, phục vụ đắc lực sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Bằng Danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật CAND.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng gắn Huy hiệu Anh hùng LLVTND lên Cờ truyền thống của lực lượng HC-KT CAND; trao Bằng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Tổng cục HC-KT; ghi lưu bút vào Sổ vàng truyền thống của Tổng cục HC-KT CAND...

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương lực lượng HC-KT CAND đã làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo nhu cầu trang bị của lực lượng CAND trước mắt và lâu dài để tham mưu Đảng ủy CATƯ và Bộ Công an đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách phát triển HC-KT của lực lượng Công an. 

Công tác HC-KT đã có nhiều đổi mới, chuyển phương châm từ “phục vụ” sang “chủ động đảm bảo”, kịp thời phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; tổ chức nghiên cứu, chế tạo được nhiều loại phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và công cụ hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi Sổ vàng truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, thành tích xuất sắc của lực lượng CAND đều có sự đóng góp to lớn của CBCS lực lượng HC-KT CAND, góp phần hun đúc, làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang “Công an nhân dân Việt Nam trung thành với Đảng - Tận tụy với dân - Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ”. 

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận, đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng CAND nói chung, lực lượng HC-KT CAND nói riêng và tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Nhấn mạnh dựng nước phải đi đôi với giữ nước là bài học lịch sử, truyền thống quý báu của dân tộc ta, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng hiện nay đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi CAND phải luôn nhận thức sâu sắc hơn vai trò nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; ý thức rõ trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm.

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu lực lượng HC-KT CAND tập trung quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác HC-KT, phát triển công nghiệp an ninh; coi trọng công tác nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình để kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách về công tác HC-KT CAND. 

Lực lượng HC-KT cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu khoa học - công nghệ, nắm bắt những thời cơ, thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; làm tốt công tác dự báo, dự trữ, dự phòng, làm cơ sở xây dựng chiến lược, quy hoạch, quản lý quy hoạch, đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm phát triến tiềm lực HC-KT phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng HC-KT CAND đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, chuyên nghiệp hóa công tác HC-KT; tăng cường hợp tác quốc tế với các cơ quan thực thi pháp luật các nước trên thế giới; chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.

Một số tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ tin tưởng lực lượng HC-KT CAND tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, giành được nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Anh Hiếu - Trần Xuân