Chiều 22-12, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN) Bộ Công an đã ký Công điện số 22, gửi Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Công an, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau và Kiên Giang; các tỉnh Nam Bộ, yêu cầu chủ động ứng phó với bão Tembin.

Theo đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN Bộ Công an đề nghị Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau: Theo dõi chặt diễn biến của bão Tembin trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của chính quyền địa phương trong công tác ứng phó với bão.

Chuẩn bị các phương án ứng phó với bão; sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thực hiện chế độ thông tin báo cáo về Văn phòng...

Anh Hiếu