Năm 2017 cả nước có thêm 85 ứng viên đạt chuẩn chức danh Giáo sư và 1.141 ứng viên đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Trung tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Ngành Khoa học An ninh, Giám đốc Học viện CSND cho biết, năm 2017, lực lượng Công an nhân dân có thêm 3 Giáo sư, 41 Phó Giáo sư. 

3 Giáo sư là Thiếu tướng GS.TS Phạm Ngọc Hà, chuyên viên cấp cao Học viện CSND; Đại tá GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện CSND; Đại tá GS.TS Bùi Minh Thanh, chuyên viên cấp cao Học viện CSND.

Trong số 41 Phó Giáo sư năm 2017 có 37 Phó Giáo sư Khoa học An ninh,  1 Phó giáo sư Triết học, 1 Phó Giáo sư Giáo dục học, 1 Phó Giáo sư điện tử học và 1 Phó Giáo sư Toán học. 

Có 4 giảng viên nữ đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư là PGS.TS Nguyễn Thị Hoan, Trưởng Khoa Học viện CSND; PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Phó trưởng Khoa Học viện ANND; PGS.TS Nguyễn Thị Hải Vân và PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thủy là giảng viên Học viện Chính trị CAND.

Phần lớn các Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017 đều công tác tại các Học viện, nhà trường CAND hoặc là những giảng viên thỉnh giảng tâm huyết với công tác giáo dục đào tạo, có nhiều công trình, bài báo khoa học về bảo vệ ANQG, TTATXH. So với các năm trước đây tuổi đời các Giáo sư, Phó giáo sư trẻ hơn và có trình độ ngoại ngữ, tin học tốt hơn.

Năm nay Nhà nước không tổ chức trao chung toàn quốc Giấy chứng nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư. Sau khi có quyết định của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, các bộ, ngành, các cơ sở giáo dục đào tạo sẽ tổ chức trao Giấy chứng nhận và tổ chức xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Việt Anh