Phát biểu khai mạc buổi họp báo, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an trân trọng cảm ơn các đồng chí đại diện lãnh đạo cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí, các phóng viên trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND) và mong muốn thời gian tới sẽ luôn tiếp tục đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, phối hợp cùng lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi họp báo.

Đồng chí Thứ trưởng đã điểm lại những kết quả đã đạt được của lực lượng CAND trong thời gian qua và khẳng định, những thành tích của lực lượng CAND đã góp phần quan trọng đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong những kết quả của lực lượng Công an đã đạt được có sự đóng góp, giúp đỡ rất hiệu quả, quan trọng của các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương, đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ, động viên, chia sẻ, phối hợp cùng lực lượng CAND trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự (ANTT); kịp thời phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; phát hiện, cổ vũ các nhân tố tích cực, các điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT; phát hiện, lên án các hành vi sai trái, tiêu cực, tham nhũng và cung cấp cho cơ quan Công an nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại buổi họp báo.

Theo Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn của Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2016, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương; sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng CAND đã kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược chỉ đạo đảm bảo ANTT; triển khai đồng bộ các kế hoạch, giải pháp đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; trấn áp mạnh các loại tội phạm; xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Lực lượng CAND đã Tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ANTT ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp thu được nhiều kết quả quan trọng.

Tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành, tổ chức tập huấn chuyên sâu các đạo Luật được Quốc hội khóa XIII thông qua liên quan đến công tác bảo đảm ANTT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả các chủ trương, giải pháp xây dựng các tổ chức Đảng trong CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh...

Tại buổi họp báo, các đại biểu đã chia sẻ, trao đổi, đóng góp ý kiến để công tác tuyên truyền, công tác phối hợp trong các mặt công tác Công an thời gian tới ngày càng chặt chẽ, gắn bó và đạt được hiệu quả tích cực hơn...

Anh Hiếu