Tham gia chương trình có đại diện lãnh đạo 16 tập thể và 5 cá nhân Anh hùng LLVTND cùng trên 200 cán bộ, đảng viên ưu tú tiêu biểu cho lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam (CSQLTG).

Trong những năm qua, phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc trong lực lượng CSQLTG tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều tập thể, cá nhân Anh hùng LLVTND, điển hình tiên tiến xuất hiện và được nhân rộng. Trong đó, đơn vị Trại giam (TG) Phú Sơn 4 luôn là một điểm sáng trong phong trào thi đua. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, đơn vị đã hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Là đơn vị không có nguồn tài nguyên đất đai, song từ nhiều năm nay, đơn vị TG Thanh Xuân vẫn làm tốt công tác tổ chức lao động, sản xuất; dạy nghề, hướng nghiệp cho phạm nhân. Công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân của đơn vị được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao. Từ năm 1993 đến nay, đơn vị liên tục được công nhận là Đơn vị Quyết thắng và được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND.

Từ năm 2000 đến nay, TG Thủ Đức là một trong những đơn vị luôn dẫn đầu phong trào thi đua của lực lượng CSQLTG. Đại tá Hồ Thanh Đình, Anh hùng LLVTND cho biết, có được thành tích xuất sắc đó là do đơn vị đã thực hiện thành công mô hình giáo dục toàn diện đối với phạm nhân, là môi trường cải tạo tốt đối với họ.

Trong chương trình giao lưu "Tiếp lửa truyền thống", đại diện các đơn vị An Phước, Tân Lập, An Điềm, Quảng Ninh... của lực lượng CSQLTG cũng đã báo cáo những kinh nghiệm tốt về công tác quản lý, cảm hóa, cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh; công tác tổ chức lao động, sản xuất, chăm sóc sức khỏe; nâng cao đời sống cho phạm nhân, trại viên, học sinh..

C.G