Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Bùi Quang Bền, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2015, Cảnh sát PC&CC các tỉnh, thành phố thuộc các Cụm thi đua số 10 và 11 đã chủ động thực hiện tốt các mặt công tác XDLL; kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động có hiệu quả; tập trung tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức thành công đại hội Đảng bộ từ cơ sở; đẩy mạnh công tác PCCC trong quần chúng nhân dân... 

Thượng tướng Bùi Quang Bền, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an với các đại biểu dự Hội nghị.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Các mặt công tác XDLL đã được triển khai thực hiện xuyên suốt, sâu rộng, đạt hiệu quả, góp phần tạo nhiều chuyển biến trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Quang Bền nhấn mạnh cấp uỷ, lãnh đạo Cảnh sát PC&CC các tỉnh, thành phố cần chủ động nắm vững diến biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở; đổi mới, tăng cường các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ gắn với thực hiện tốt chế độ chính sách, tăng cường quản lý cán bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; duy trì và phát triển phong trào Toàn dân tham gia PCCC. 

Toàn cảnh Hội nghị.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác PCCC”, Chỉ thị 03 của Bộ Công an về tăng cường công tác PCCC của lực lượng CAND trong tình hình mới; phát huy vai trò tích cực, sáng tạo của đảng viên, hội viên, quần chúng nhân dân trong thực hiện chương trình công tác PCCC tại địa phương. Bên cạnh đó, phát huy vai trò người đứng đầu đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; bố trí, sử dụng biên chế phù hợp, khoa học, hiệu quả...

Vũ Linh - Trần Xuân