Tham dự có các đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại biểu các ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng phát biểu chúc mừng thành tích của lực lượng Công an Bình Định 70 năm qua; đồng thời nêu bật vai trò của lực lượng Công an tỉnh Bình Định trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cũng như trong xây dựng, phát triển và đổi mới đất nước.

Thiếu tướng Phan Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định thay mặt CBCS toàn lực lượng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành và nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an có quyền tự hào trong những thành tựu chung của tỉnh đều có sự đóng góp tích cực, to lớn của lực lượng Công an tỉnh Bình Định. Nhìn lại chặng đường vẻ vang đã qua, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an hôm nay càng nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thành tích, mỗi chiến công và những bước trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, mà trực tiếp là của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ to lớn của các ban, ngành, đoàn thể, của các lực lượng vũ trang và nhân dân. Đặc biệt là sự kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ CAND”...

Tấn Tài