Trung tướng, TS Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trưởng Ban chủ trì Hội nghị.

Trung tướng, TS Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trưởng Ban phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Tổng cục Chính trị CAND đã công bố Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Nghiên cứu  biên soạn đề tài “Kỷ yếu lịch sử học viên Công an Lào tại Trường 12-75 ở Việt Nam (1976-1991)”. Theo đó, Trung tướng, TS Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND làm Trưởng Ban; Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bình Ban, Viện trưởng Viện Lịch sử Công an làm Phó Trưởng Ban; đồng thời làm Trưởng Ban Nghiên cứu biên soạn.

Hội nghị đã quán triệt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục về biên soạn công trình, thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Bộ An ninh Lào (5/4/1961-5/4/2015). Trước đó, Chương trình hợp tác, phối hợp giữa Cục Nghiên cứu khoa học và lịch sử Bộ An ninh Lào và Viện Lịch sử Công an là hoạt động mở đầu cho Chương trình hợp tác giữa Tổng cục Chính trị CAND Việt Nam với Tổng cục Chính trị Công an Lào trong năm 2015, đầu năm 2016, góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 55 Ngày thành lập lực lượng An ninh Lào…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Nghiên cứu Kỷ yếu. Ảnh Hiếu Quỳnh.

Kết luận Hội nghị, Trung tướng, TS Nguyễn Xuân Mười nêu rõ: Trên cơ sở việc triển khai nghiên cứu biên soạn Kỷ yếu nhằm thống nhất nhận thức, xác định mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nghiên cứu biên soạn Kỷ yếu, đảm bảo việc thực hiện công trình; đồng thời phổ biến, quán triệt Quyết định của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và phân công trách nhiệm cụ thể để các đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Nghiên cứu biên soạn tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng khoa học của công trình. 

Viện Lịch sử Công an đã phổ biến về việc nghiên cứu biên soạn Kỷ yếu lịch sử học viên Công an Lào tại trường 12-75 ở Việt Nam và Kế hoạch tổ chức sưu tầm, thu thập tư liệu, tài liệu phục vụ biên soạn công trình; các đại biểu đã trao đổi, thảo luận thống nhất phân công thành viên tổ chức thực hiện công trình phù hợp với chương trình, kế hoạch, đề cương và tiến độ của Ban Chỉ đạo, Ban Nghiên cứu lịch sử Bộ An ninh Lào…Kỷ yếu cần khái quát được lịch sử hình thành, phát triển của Trường 12-75, kế hoạch hoạt động, đào tạo, giảng dạy của nhà trường; sưu tầm tư liệu, hình ảnh; những gương mặt học viên tiêu biểu…

Sau cuộc họp, Viện Lịch sử Công an phối hợp với Cục Đối ngoại trao đổi với cơ quan chức năng Bộ An ninh Lào thống nhất đề cương Kỷ yếu, trên cơ sở đó các đơn vị triển khai thực hiện…

Anh Hiếu