Dự lễ công bố Quyết định có Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an. Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đối với Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Trưởng phòng Chính trị - Hậu cần, Cục công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định trao quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.Việt Anh - Bùi Thành