Những năm qua, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của Cục An ninh Chính trị nội bộ được triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều nội dung, hình thức, đạt hiệu quả thiết thực theo hướng đẩy mạnh việc chuyển hướng công tác nghiệp vụ trinh sát.

Chủ động đấu tranh, triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, đề xuất kịp thời với lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục An ninh chỉ đạo đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Tăng cường công tác bảo vệ Đảng trong tình hình mới; tham mưu, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tiến hành các biện pháp vận động quần chúng; tuyên truyền giáo dục nâng cao cảnh giác cho cán bộ, công nhân viên, củng cố phát triển phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan từ Trung ương tới địa phương.

Trong công tác bảo vệ an ninh nội bộ, đơn vị đã góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, giáo dục và đào tạo, khoa học xã hội và nhân văn, y tế, lao động thương binh và xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ an toàn cho hơn 80 cơ quan, ban, ngành Trung ương khối văn hóa tư tưởng, giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra đột xuất bất ngờ ở các cơ quan quan trọng này.

Toàn cảnh Hội nghị. 

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010- 2015, có nhiều tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc. Năm 2013, Cục đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu cao quý đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Chiến công Hạng Ba, 2 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; 1 tập thể Phòng và 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công Hạng Ba; 2 tập thể và 6 cá nhân được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 21 lượt tập thể, 28 lượt cá nhân được tặng Băng khen Bộ Công an…

Tại Hội  nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Trang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ nhấn mạnh thời gian tới tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ đơn vị cần tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xây dựng lực lượng An ninh Chính trị nội bộ thực sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới phương pháp, biện pháp công tác, chủ động phòng ngừa và đấu tranh, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia…

Việt Hưng