Từ đầu năm 2016 đến nay, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác Công an; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được củng cố, tăng cường, đảm bảo giữ vững ANCT và TTATXH tại địa phương.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành tại buổi làm việc với Công an Bình Thuận.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đánh giá cao những kết quả của Công an tỉnh Bình Thuận trong đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn tỉnh thời gian qua. 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu, thời gian tới, Công an tỉnh Bình Thuận cần tập trung nắm, phân tích tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở; tiếp tục đấu tranh phòng chống tội phạm...

B.Thuận – H.Phương