Chiều 4-12, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (Ban chỉ đạo 138/ĐP) tỉnh Đồng Tháp, tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện các Chỉ thị của Bộ Công an về xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

5 năm qua, tỉnh Đồng Tháp đã phát triển trên 12.600 Tổ nhân dân tự quản, 50 câu lạc bộ Người hoàn lương, mô hình Camera an ninh trên địa bàn. Người dân đã cung cấp 44.868 tin, trong đó có 28.966 tin có giá trị phục vụ việc phòng, chống tội phạm.

Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Trưởng Ban chỉ đạo 138/ĐP phát biểu tại hội nghị. 

Bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương cùng tham gia, phối hợp thực hiện các Chỉ thị của Bộ Công an về xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Các Chỉ thị huy động cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Trưởng Ban chỉ đạo 138/ĐP nhấn mạnh, đây còn là nền tảng rất quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Tình hình tội phạm hình sự diễn biến phức tạp, xu hướng liên kết chặt chẽ giữa tội phạm hình sự và tội phạm kinh tế, ma túy đang đặt ra những yêu cầu mới, khó khăn trong phòng ngừa, đấu tranh, đòi hỏi phải tiếp tục giữ vững nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Trưởng Ban chỉ đạo 138/ĐP tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu xây dựng lực lượng chuyên trách đủ mạnh, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh; tạo lòng tin trong nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân; các địa phương, đơn vị không ngừng sáng tạo, nghĩ mới, làm mới với mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người dân và chỉ khi nào người dân cảm nhận được chính quyền là của dân, do dân, vì dân thì mọi người sẽ ra sức bảo vệ, giữ gìn bình yên cho quê hương.

Nguyệt Ánh - Như Anh