Những năm qua, cùng với quân, dân cả nước, lực lượng CAND đã hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND luôn quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua

Năm năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm, tổ chức đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CAND; đồng thời, vận dụng sáng tạo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua” để chỉ đạo phát động, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trong CAND, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy CBCS thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát, toàn diện công tác thi đua, khen thưởng. Tại Hội nghị Công an toàn quốc hàng năm, Bộ Công an tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, đồng thời phát động phong trào thi đua năm tiếp theo, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đột phá, phù hợp tình hình thực tiễn công tác, với khẩu hiệu hành động cụ thể: “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” (năm 2015, 2016); “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” (năm 2017, 2018); “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” (năm 2019, 2020). Hình thức và phương pháp tổ chức phong trào thi đua không ngừng được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của các đơn vị và ngày càng hướng về cơ sở; công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến được chú trọng.

Cán bộ, chiến sĩ CAND tích cực hưởng ứng chương trình hiến máu cứu người.

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đã nêu rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp thi đua cụ thể. Đặc biệt là từ năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu công tác cho từng Công an đơn vị, địa phương; theo đó, nội dung thi đua thiết thực hơn, bám sát tình hình thực tế, phù hợp để phấn đấu thực hiện.

Cấp ủy, thủ trưởng đơn vị các cấp trong Công an bám sát phát động thi đua của Bộ, căn cứ vào tình hình, đặc điểm cụ thể ở đơn vị, địa phương mình để xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu, nội dung thi đua, khẩu hiệu hành động thiết thực. Phong trào thi đua tập trung thực hiện những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá, hướng vào giải quyết những khâu yếu, việc khó, việc mới phát sinh ở cơ sở và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương; tạo động lực thúc đẩy CBCS tích cực phát huy trí tuệ, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” là phong trào thi đua xuyên suốt được Bộ Công an phát động hàng năm, gắn với phong trào “CAND, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua đặc biệt được phát động nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn. Với sự sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo Công an các cấp, phong trào thi đua của Bộ Công an được thực hiện nền nếp, nghiêm túc và thống nhất từ Bộ đến địa phương. Hàng năm, hưởng ứng phát động phong trào thi đua của lãnh đạo Bộ, Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt tổ chức Hội nghị công tác Công an để tổng kết năm trước và triển khai công tác năm tới, đồng thời phát động thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong đơn vị mình.

Phong trào thi đua tiếp tục được lan tỏa sâu rộng đến các đơn vị cơ sở, trực thuộc cơ sở, các tổ, đội công tác và từng cán bộ chiến sỹ đăng ký danh hiệu thi đua. Nhiều đơn vị, địa phương với những sáng kiến trong bình xét danh hiệu thi đua hàng tháng; bình chọn, ghi danh sổ vàng của đơn vị hàng quý… vừa tạo động lực mạnh mẽ, vừa nâng cao tính nghiêm túc, tự giác trong thực hiện phong trào thi đua.

Công tác khen thưởng thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc chính xác, khách quan, kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là những tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp chiến đấu ở cơ sở. Các cơ quan báo chí, các đơn vị văn hóa, văn nghệ, sân khấu, điện ảnh… trong và ngoài lực lượng CAND phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương mở các chương trình, chuyên mục, tăng thời lượng đăng tải, phát sóng tin, bài phản ánh các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an; tích cực tuyên truyền đẩy mạnh kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và những thành tích, chiến công tiêu biểu, xuất sắc của lực lượng Công an trong công tác, chiến đấu, kịp thời biểu dương, phổ biến nhằm tôn vinh, lan tỏa, nhân rộng gương “Người tốt, việc tốt”, mô hình, điển hình tiên tiến; thúc đẩy phong trào thi đua phát triển sâu, rộng; đồng thời xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với lực lượng CAND.

Thể hiện toàn diện trên các mặt công tác Công an

Quán triệt tinh thần “an ninh chủ động”, 5 năm qua, lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, quyết sách có ý nghĩa chiến lược về bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia. Qua đó, an ninh quốc gia được giữ vững, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được bảo vệ tuyệt đối an toàn; an ninh tại các địa bàn chiến lược được giữ vững… góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trong quan hệ quốc tế.

Nhiều đơn vị, địa phương đã tổ chức tốt phong trào thi đua, lập được những thành tích, chiến công tiêu biểu, như: Tập trung bảo vệ an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bảo vệ thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020; bảo đảm an ninh, an toàn mọi hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao lần thứ 25 Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC 25) tại Đà Nẵng; Công an TP Hà Nội và các địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, hội nghị quốc tế, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế trên địa bàn, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (năm 2017), Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai (năm 2019)…

Đặc biệt, quán triệt nghiêm túc phương châm do Thủ tướng Chính phủ phát động “Chống dịch như chống giặc”, toàn lực lượng Công an đã tiên phong cùng nhân dân cả nước, xung kích “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, góp phần quan trọng vào thắng lợi chống đại dịch COVID - 19 tại Việt Nam thời gian vừa qua.

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lực lượng, phương tiện, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nổi lên trên các tuyến, địa bàn phức tạp, trọng điểm.

Lực lượng Công an vừa thực hiện công tác chống dịch đồng thời giúp đỡ hành khách đi tàu.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự luôn vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra từ 7% đến 8% (năm 2018 vượt 12,58%); các vụ án lớn, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều được nhanh chóng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm về môi trường được tăng cường; mở nhiều cao điểm xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm lĩnh vực khai thác cát, sỏi, khai thác, bảo vệ rừng; triển khai thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm được nâng cao rõ rệt. Tai nạn giao thông cơ bản giảm trên cả 3 tiêu chí. Triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả về quản lý Nhà nước công tác phòng cháy và chữa cháy.

Bên cạnh đó, việc tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội vận động nhân dân; huy động cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT, xây dựng thế trận an ninh nhân dân; củng cố, kiện toàn về tổ chức hoạt động của các lực lượng bán chuyên trách, tổ chức tự quản ở cơ sở; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã khơi dậy và phát huy tính tích cực, tự giác của quần chúng nhân dân tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự.

Với mục tiêu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, Đảng bộ Công an Trung ương là một trong những Đảng bộ đi đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII, thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên sâu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Đến nay, 100% các xã trên toàn quốc đã bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã; các trường trong CAND đã được bố trí, sắp xếp lại. Các cấp ủy Đảng tổ chức nghiên cứu, quán triệt thực hiện các Nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, gắn với xây dựng văn hóa ứng xử, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh chấp hành điều lệnh, quy trình, chế độ công tác, lễ tiết tác phong, kỷ luật lao động.

CBCS Công an tự giác tham gia các phong trào thi đua, phát huy vai trò xung kích, gương mẫu đi đầu, xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được các cấp, các ngành khen thưởng.

Công tác tài chính, kế hoạch và đầu tư, hậu cần, kỹ thuật chủ động đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND. Có thể nói, với sự quan tâm, sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, thủ trưởng các đơn vị, địa phương, phong trào thi đua ngày càng thêm sôi nổi, khí thế; sự quan tâm, tạo điều kiện về nhân lực, vật chất, thời gian khiến việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và triển khai áp dụng những mô hình hay, cách làm tốt ngày càng được nhân rộng.

Những thành tích, chiến công tiêu biểu trong 5 năm qua của lực lượng CAND đã góp phần tô thắm thêm truyền thống trung thành, tận tuỵ, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND Việt Nam.  

Trong 5 năm qua, lực lượng CAND đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Sao vàng cho toàn lực lượng CAND (trao tặng tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam); 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 3 Huân chương Độc lập, 86 Huân chương Quân công, 726 Huân chương Chiến công, 10 Huân chương Lao động, 6 Huân chương Hữu nghị, 4.244 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 3 Huân chương Dũng cảm, 1.559 Bằng khen Chính phủ; 33 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”. Nhiều cá nhân được phong tặng danh hiệu Giáo sư, Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã có 329 tập thể được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”. Đặc biệt, kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND, lực lượng CAND đã vinh dự được tặng thưởng “Huân chương Quân công” hạng Nhất.


75 GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA “VÌ AN NINH TỔ QUỐC”

1. Phòng 8, Cục An ninh đối ngoại.

2. Phòng 5, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ.

3. Phòng 4, Cục Ngoại tuyến.

4. Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

5. Phòng Hướng dẫn, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự

xã hội.

6. Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa, Cục Cảnh sát giao thông.

7. Trung tâm Giám định pháp y, Viện Khoa học hình sự.

8. Trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin nghiệp vụ, Cục Hồ sơ nghiệp vụ.

9. Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Cơ quan Bộ Công an, Thanh tra Bộ Công an.

10. Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện 30-4.

11. Khoa An ninh xã hội, Học viện An ninh nhân dân.

12. Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng.

13. Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Điện Biên.

14. Công an thành phố Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn.

15. Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Cao Bằng.

16. Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ.

17. Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh.

18. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái.

19. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hòa Bình.

20. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh.

21. Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thái Bình.

22. Công an huyện Hải Hậu, Công an tỉnh Nam Định.

23. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình.

24. Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Lâm Đồng.

25. Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Đắk Lắk.

26. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam.

27. Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Tiền Giang.

28. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp.

29. Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Đông, Phó Trưởng phòng, Phòng Tham mưu, Cục An ninh đối ngoại.

30. Đại úy Đào Đức Triệu, Cán bộ, Phòng Tham mưu, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

31. Thiếu tá Ngô Minh Tú, Bí thư Đoàn Thanh niên, Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

32. Đại tá Trần Hải Quân, Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

33. Đại tá Đặng Xuân Quỳnh, Trưởng phòng, Phòng Hướng dẫn thẩm định và điều tra án kinh tế, tham nhũng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

34. Đại tá Phạm Văn Tám, Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát hình sự.

35. Thượng tá Trần Văn Phúc, Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát kinh tế.

36. Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng phòng, Phòng 6, Cục Cảnh sát môi trường.

37. Đại úy Ngô Sỹ Thưởng, Cán bộ Đội giáo dục, Trại giam Gia Trung, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

38. Thượng tá Khưu Thanh Triều, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

39. Trung úy Nguyễn Thị Diện, Chiến sĩ Đại đội 4, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

40. Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh văn phòng, Văn phòng Bộ Công an.

41. Thượng tá Nguyễn Mai Lâm, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức, Cục Tổ chức cán bộ.

42. Trung tá Phan Đăng Trường, Trưởng ban, Ban Thời sự chính trị, Báo CAND, Cục Truyền thông CAND.

43. Thiếu tướng Đặng Văn Chấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

44. Đại tá Bùi Thiện Dũng, Cục trưởng, Cục Trang bị và kho vận.

45. Thượng tá Nguyễn Thái Bình, Phó Cục trưởng, Cục Hậu cần.

46. Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến, Giám đốc, Bệnh viện Y học cổ truyền.

47. Thiếu tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc, Học viện Cảnh sát nhân dân.

48. Thiếu tá Trần Anh Tuấn, Phó Đội trưởng, Phòng Quản lý học viên, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

49. Thượng tá Huỳnh Văn Em, Trưởng Khoa, Khoa Nghiệp vụ cơ bản, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.

50. Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an thành phố Hà Nội.

51. Thượng tá Phạm Quỳnh, Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội.

52. Trung úy Vũ Ngọc Hoàng, Cán bộ, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Đống Đa, Công an thành phố Hà Nội.

53. Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hồ Chí Minh.

54. Thiếu tá Phạm Văn Nam, Phó Đội trưởng, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hải Phòng.

55. Thiếu tá Trần Văn Thủy, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ.

56. Thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng Công an thành phố Sơn La, Công an tỉnh Sơn La.

57. Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc, Công an tỉnh Lào Cai.

58. Thiếu tá Giàng A Minh, Phó Trưởng Công an huyện Mường Nhé, Công an tỉnh Điện Biên.

59. Trung tá Ma Vĩnh Long, Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng.

60. Trung tá Lã Ngọc Đức, Trưởng Công an huyện Tam Nông, Công an tỉnh Phú Thọ.

61. Đại tá Hà Văn Chí, Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

62. Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc, Công an tỉnh Ninh Bình.

63. Thiếu tá Ngô Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp, Công an tỉnh Nghệ An.

64. Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc, Công an tỉnh Đắk Lắk.

65. Thượng tá Y Mai Anh, Trưởng Công an huyện Mang Yang, Công an tỉnh Gia Lai.

66. Trung tá Nguyễn Văn Chuyên, Trưởng Công an thành phố Gia Nghĩa, Công an tỉnh Đắk Nông.

67. Đại úy Lê Văn Tình, Cán bộ, Công an huyện Sơn Hà, Công an tỉnh Quảng Ngãi.

68. Trung tá Nguyễn Trần Xuân Vương, Trưởng trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Định.

69. Trung tá Nguyễn Trọng Vinh, Tiểu đoàn trưởng, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đồng Nai.

70. Thượng úy Trần Văn Thông, Phó Đội trưởng, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Thuận An, Công an tỉnh Bình Dương.

71. Đại tá Thái Thị Mỹ Trang, Trưởng phòng, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đồng Tháp.

72. Thượng tá Ngô Tấn Thành, Trưởng phòng, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Hậu Giang.

73. Đại tá Mai Hòa Bình, Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang.

74. Thiếu tá Nguyễn Văn Lý, Đội trưởng, Đội Tổng hợp, Công an huyện Ngọc Hiển, Công an tỉnh Cà Mau.

75. Thiếu tá Huỳnh Hồng Hiển, Trưởng Công an thị trấn Gành Hào, Công an huyện Đông Hải, Công an tỉnh Bạc Liêu. 
PV