Cục Đối ngoại và Công an Quảng Ninh luôn duy trì mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và nhân quyền.Tuy nhiên, để công tác này thời gian tới ngày càng hiệu quả; hai đơn vị đã thống nhất xây dựng quy chế phối hợp, nhằm chủ động trao đổi thông tin; hỗ trợ nhau tổ chức triển khai các chủ trương, đường lối, chương trình, kế hoạch về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế; đấu tranh, bảo vệ nhân quyền…cũng như tăng cường phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ trước tình hình mới ngày càng hiệu quả.

Hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết

Tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Văn Lực, Giám đốc Công an tỉnh và Thiếu tướng Trương Văn Thông, Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Công an) đều khẳng định: Việc ký quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh nói riêng, đất nước nói chung. Đồng thời các đồng chí cũng nhấn mạnh, để quy chế phối hợp ngày càng đáp ứng xu thế hội nhập, phát triển của tỉnh và đất nước, 2 đơn vị cần bám sát nội dung quy chế phối hợp và chương trình công tác năm của mỗi đơn vị để triển khai thực hiện cho sát yêu cầu đặt ra. 

Cùng với đó định kỳ 6 tháng, 1 năm 2 đơn vị sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện quy chế, qua đó kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, đề ra giải pháp trong thời gian tiếp theo để mỗi đơn vị thực hiện phù hợp, hiệu quả đáp ứng tình hình mới.


Tuấn Hương