Với truyền thống quật khởi của "Hào khí Đồng Nai", lực lượng công nhân Sài Gòn - Gia Định đã sớm hình thành lực lượng vũ trang nòng cốt. Từ lực lượng tự vệ phát triển thành lực lượng Công an xung phong, các đội cảm tử quân, quyết tử quân… Các đội biệt động là tiền thân của lực lượng biệt động thành anh hùng hôm nay.

Trong cuộc kháng chiến 3.000 ngày với quân viễn chinh tinh nhuệ của thực dân Pháp, lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định đã chiến đấu “xuất quỷ nhập thần”, đánh những trận phủ đầu vào dinh Đốc Ký, cầu Ông Lãnh, kho bom Phú Thọ Hòa… làm khiếp đảm bọn thực dân xâm lược. Khi tình hình chiến sự bắt đầu có những diễn biến phức tạp, để đối phó với bè lũ đế quốc xâm lược mới, ngày 15/6/1965, Khu ủy và Quân khu quyết định thành lập lực lượng biệt động tập trung có phiên hiệu là F100 của Quân khu để làm "quả đấm" trong nội đô.

F100 đã tổ chức được 9 đội biệt động, 2 đội công tác đảm bảo, 2 đội đặc công nước... liên tục lập công lớn, làm khiếp vía quân xâm lược và chư hầu. Trong Đại thắng Mùa xuân 1975, lực lượng biệt động còn đóng vai trò nòng cốt trong việc dẫn đường các mũi tiến công của quân chủ lực, đồng thời vận động gọi hàng, phá rã hàng loạt các tổ chức bán quân sự; cùng nhân dân vận động, thuyết phục và đấu tranh bảo vệ các công trình giao thông để các cánh quân nhanh chóng tiến vào thành phố. Với thành tích chiến đấu ngoan cường, lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định đã được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND; và 17 cá nhân đã được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND...

Ngày nay, những cán bộ, chiến sĩ của lực lượng biệt động anh hùng dù còn tại ngũ hay đã nghỉ hưu đều phát huy tốt tính tiên phong của người chiến sĩ. Lực lượng biệt động đã tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện và giữ gìn ANTT tại các địa phương..

Phương Quyên