Dự buổi Lễ có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục chức năng Bộ Công an…

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu gắn Huân chương Chiến công hạng Nhì lên lá Cờ truyền thống của Cục Kế hoạch và Đầu tư.

Thiếu tướng Đồng Văn Sơn, Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư cùng các đại biểu ôn lại truyền thống lực lượng Kế hoạch và Đầu tư, nêu rõ: 58 năm phấn đấu và trưởng thành của lực lượng kế hoạch và đầu tư gắn liền với 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trên chặng đường lịch sử đầy vẻ vang và oanh liệt của lực lượng CAND Việt Nam.

Với bề dày truyền thống của lực lượng Kế hoạch và Đầu tư, cũng như những đóng góp, tầm quan trọng của công tác kế hoạch và đầu tư trên những chặng đường xây dựng và phát triển của lực lượng CAND nói riêng và đất nước nói chung, ngày 7/5/2005, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định tái thành lập Cục Kế hoạch và Đầu tư trực thuộc Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và từ 1/1/2015, Cục Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan trực thuộc Bộ trưởng. 

Thời gian qua, Cục Kế hoạch và Đầu tư đã kịp thời nắm bắt chủ trương của Nhà nước, chủ động, tích cực tranh thủ các nguồn vốn, cho các dự án trọng điểm, nhất là cho các dự án trang bị và cho các nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo kịp thời tiềm lực cơ sở vật chất, trang bị chung và giải quyết các tình huống đột xuất từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao... 

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong 10 năm qua, Cục Kế hoạch và Đầu tư đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Cục Kế hoạch và Đầu tư.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Cục Kế hoạch và Đầu tư; trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhiệt liệu biểu dương và ghi nhận những thành tích, kết quả công tác mà cán bộ, chiến sĩ Cục Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được.

Thiếu tướng Đồng Văn Sơn, Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi Lễ.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Thường trực yêu cầu Cục quán triệt thực hiện tốt những nhiệm vụ sau: Làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu, chủ động khai thác các nguồn vốn, xây dựng kế hoạch, phân bổ đầu tư có trọng tâm, trọng điểm phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ công tác thường xuyên và đột xuất của toàn lực lượng.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu với các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch đầu tư trong CAND; xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư, ưu tiên đầu tư cho các lực lượng trực tiếp chiến đấu, các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, các đơn vị mới thành lập. Chú ý làm tốt công tác quy hoạch, tăng cường giám sát đánh giá đầu tư, quản lý đấu thầu để đầu tư đạt hiệu quả cao.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu trao Bằng khen của Bộ Công an cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc.
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Xây dựng quy chế phối hợp toàn diện giữa Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Cục Kế hoạch và Đầu tư và Cục Tài chính để quản lý kế hoạch đầu tư của Công an chặt chẽ và có hiệu quả hơn.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao bản lĩnh chính trị, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác kế hoạch và đầu tư từ Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương.

Hiếu Quỳnh