Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND đã chủ trì buổi lễ.

Theo Biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết giữa hai đơn vị, trong thời gian tới, hai Học viện sẽ tăng cường hợp tác trong công tác trao đổi nghiên cứu khoa học và đào tạo thông qua việc tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên sâu;

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND và đại diện Đại học Hành pháp Mông Cổ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác.

Thực hiện chương trình trao đổi cán bộ, giảng viên, các nhà nghiên cứu và học viên; tổ chức các khóa tập huấn chuyên đề nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ giảng viên và huấn luyện viên cũng như trao đổi tài liệu, sách báo liên quan đến công tác giáo dục đào tạo.

Ngoài ra, sẽ đẩy mạnh việc hỗ trợ các chương trình tăng cường năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật của Mông Cổ và Việt Nam bao gồm phát triển chương trình đào tạo và tổ chức các khóa tập huấn cho lực lượng cảnh sát và lực lượng thực thi pháp luật.

H.Thanh