Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; cấp ủy, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương mà nòng cốt là lực lượng Công an đã có nhiều nỗ lực, cố gắng đưa công tác phòng cháy chữa cháy dần đi vào nề nếp.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan tổ chức, cá nhân về phòng cháy chữa cháy; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy được tăng cường, qua đó đã kiềm chế sự gia tăng về số vụ cháy và thiệt do cháy gây ra.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Thành khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn quân và toàn dân, tình hình cháy nổ trong 5 năm qua đã được kiềm chế đến mức thấp nhất cả về số vụ lẫn thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Hội nghị toàn quốc Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTG và Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng là sự kiện lớn của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Công tác chuẩn bị cho Hội nghị đã được các cơ quan chức năng chuẩn bị chu đáo, tập trung cao độ, hoàn thành tốt các phần việc đề ra.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu kết luận Hội nghị. 

Thời gian tới, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Văn phòng Bộ Công an và các đơn vị chức năng cần phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tiến hành rà soát lại các chương trình, kịch bản tổ chức Hội nghị; chuẩn bị tốt các tài liệu, báo cáo tổng kết, công tác hậu cần, truyền thông… đảm bảo cho Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy từ Trung ương tới địa phương; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Công an…

Việt Hưng