Để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt hiệu quả và có chiều sâu, năm 2019, Công an tỉnh Nam Định đã tham mưu Ban chỉ đạo 138 tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đổi mới mạnh mẽ hình thức, biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, lĩnh vực như: địa bàn tập trung đồng bào các tôn giáo, địa bàn phức tạp về ANTT, địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao… 

Đồng chí Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể

Đặc biệt, đã đẩy mạnh phát động phong trào để giải quyết những vấn đề được xã hội quan tâm như: bạo lực học đường, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản… 

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ đã xuất hiện cách làm mới, phù hợp với cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Lực lượng nòng cốt trong phong trào vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ được tăng cường, củng cố cả về số lượng và chất lượng...

Công tác phối hợp giữa Công an tỉnh Nam Định với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được những kết quả quan trọng. Ngoài 45 mô hình phong trào đang phát huy tác dụng, Công an tỉnh đang tiếp tục nhân rộng 2 mô hình “Camera an ninh“, “Tổ cựu chiến binh vì dân"; triển khai mô hình mới “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường" được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao, có văn bản hướng dẫn nhân rộng ra toàn quốc. Năm 2019 còn ghi dấu lần đầu tiên trong toàn quốc, tỉnh Nam Định tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ“ trong các dòng nữ tu thuộc giáo phận Bùi Chu. 

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.
Đại tá Lê Trọng Phúc, Phó cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Bộ Công an tặng Bằng khen của Bộ CA cho 10 tập thể

Qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa trong chức sắc và đồng bào theo đạo Công giáo chung tay giữ gìn ANTT ở cơ sở, được Bộ Công an đánh giá cao về nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện và có thông báo nhân rộng ra toàn quốc. 

Nhờ triển khai hiệu quả những mô hình phong trào về ANTT theo phương châm dễ hiểu, dễ nhớ, tránh bệnh hình thức, Nam Định hiện không còn địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Kết quả này đã góp phần không nhỏ đưa Nam Định là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên trong toàn quốc hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới cả cấp huyện và cấp xã.

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng bằng khen cho 10 tập thể; UBND tỉnh Nam Định tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể, bằng khen cho 8 tập thể và 12 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh Nam Định tặng giấy khen cho 53 tập thể, 113 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bích Mận - Ngọc Vũ