Đến dự có Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đại diện một số Vụ, Cục của Bộ Công an cùng đông đảo nhân dân Thủ đô.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng; Trung tướng Trần Bá Thiều và các đại biểu tham quan triển lãm và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND khẳng định, đồng chí Trần Quốc Hoàn là một trong những cán bộ cách mạng tiền bối tiêu biểu của Đảng và Nhà nước, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gần 60 năm hoạt động cách mạng, có hơn 30 năm trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hơn 20 năm tham gia Bộ Chính trị, gần 28 năm đứng đầu, phụ trách ngành Công an, đồng chí đã có những cống hiến xứng đáng góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt đối với ngành Công an, đồng chí là vị Bộ trưởng đầu tiên, người có công lao đóng góp quan trọng, luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng trong công tác Công an, người đặt nền móng lý luận, nghiệp vụ và xây dựng CAND trở thành một lực lượng vũ trang cách mạng tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng và nhân dân, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của bọn phản cách mạng và các loại tội phạm khác, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng; Trung tướng Trần Bá Thiều và các đại biểu tham quan triển lãm.

Trung tướng Trần Bá Thiều cũng cho biết, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ CAND, kế thừa và phát huy những di sản quý báu của đồng chí cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, những năm gần đây, Bảo tàng CAND – Viện Lịch sử Công an phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng CAND đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu sưu tầm, bảo tồn các tư liệu, hiện vật và tổ chức các hoạt động tuyên truyền về thân thế sự nghiệp của đồng chí cố Bộ trưởng. Năm 2006 đã hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo di tích Nhà lưu niệm đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tại địa chỉ số 1 phố Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội để phục vụ đón khách tham quan.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND luôn học tập và noi gương đồng chí cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn.

Triển lãm “Đồng chí Trần Quốc Hoàn – Cuộc đời và sự nghiệp” là kết quả của những hoạt động phong phú, thiết thực kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an và nhân dân hiểu hơn về cuộc đời và những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí cố Bộ trưởng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Ngành, giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với lòng tin yêu, mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Triển lãm gồm 2 phần. Phần 1: Đồng chí Trần Quốc Hoàn với quê hương, gia đình và bạn bè; Phần 2: Đồng chí Trần Quốc Hoàn với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Cảnh Vũ