Với mục đích nhằm cập nhật, bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, về nghiệp vụ công tác Đảng, công tác cấp ủy cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ làm công tác Đảng ở Công an các đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, lớp học đã bồi dưỡng cho 90 đồng chí là lãnh đạo Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng ở các Tổng cục, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, V26, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở PCCC TP Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc Bộ.

Những nội dung được các giảng viên của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt tới các học viên gồm: Một số lý luận cơ bản xây dựng Đảng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong CAND; tổ chức và hoạt động của các đoàn thể quần chúng trong CAND. Đây là những kiến thức, kỹ năng rất cần thiết trong công tác của cán bộ làm công tác Đảng.

Với hình thức nghe giảng trên lớp, nghiên cứu thực tế, trao đổi kinh nghiệm về công tác Đảng ở một số đơn vị Công an, trong 26 ngày (từ ngày 29/9 đến 24/10), các học viên sẽ được nâng cao kiến thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

K.Q.