Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Trung tướng, TS Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Đảng ủy CATƯ, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND, đại diện Vụ tổ chức cán bộ - Văn phòng TƯ Đảng, các Cục chức năng thuộc Bộ Công an cùng hơn 100 học viên là lãnh đạo và cán bộ chuyên trách làm công tác văn phòng cấp ủy của các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ; Công an, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác văn phòng cấp ủy trong CAND

Tại lớp học, các học viên sẽ được nghe giới thiệu, nghiên cứu chuyên đề về nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy như: Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội thứ XII của Đảng và quan điểm, định hướng lớn về bảo vệ ANTT trong Nghị quyết Đại hội thứ XII của Đảng; quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới;
Thiếu tướng GS.TS. Trương Giang Long trực tiếp truyền giảng tại Lớp bồi dưỡng

Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; tư duy hệ thống và công tác tham mưu của cấp ủy trong CAND giai đoạn hiện nay;

Công tác văn phòng cấp ủy trong CAND; kỹ năng biên tập, xây dựng văn bản của Đảng và công tác văn thư, hồ sơ lưu trữ …
Các giảng viên và học viên tham gia Lớp bồi dưỡng.

Bên cạnh việc nghe giới thiệu, nghiên cứu chuyên đề về nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy, Ban Tổ chức cũng dành thời gian để các học viên tham dự lớp bồi dưỡng đi thực tế, trao đổi kinh nghiệm về công tác văn phòng cấp ủy tại Công an địa phương.

Lớp bồi dưỡng công tác văn phòng cấp ủy trong CAND được tổ chức từ ngày 23-8 – 31-8.

Tâm Phạm