Tại khóa huấn luyện, lực lượng PCCC chuyên ngành của sân bay đã được nghiên cứu các văn bản pháp luật về PCCC và CNCH. Thực hành các biện pháp, phương pháp phòng cháy và chữa cháy tại sân bay; các kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy, CNCH được trang bị, quy trình tổ chức công tác CNCH...

Đội PCCC sân bay đang được cán bộ hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy

Qua huấn luyện, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trong công tác đảm bảo an toàn PCCC, phòng ngừa cháy nổ…cũng như trình độ nghiệp vụ, kỹ-chiến thuật chữa cháy và CNCH cho lực lượng PCCC chuyên ngành của đơn vị.

Luyện tập thực hành chữa cháy

Đồng thời giúp đội PCCC chuyên ngành đơn vị chủ động trong xử lý mọi tình huống, sự cố (nếu không may xảy ra) tại chỗ đạt hiệu quả cao.


Tuấn Hương