Tham dự cuộc họp có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định. 

Về phía Bộ Công an, có PGS.TS, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tại cuộc họp Hội đồng thẩm định

Ngày 10/1, Đảng ủy Công an Trung ương đã có công văn gửi Văn phòng Trung ương Đảng, đề nghị Ban Bí thư cho phép vận dụng tiêu chuẩn Trình độ trung cấp lý luận chính trị để tham gia cấp ủy cơ sở cho cán bộ thuộc lực lượng CAND (như đối với Quân đội nhân dân). Đồng thời, đề nghị giao Đảng ủy Công an Trung ương và Quân ủy Trung ương xây dựng Đề án được đào tạo xác nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ CAND và QĐND. 

Ngày 11/2, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn thông báo ý kiến của Ban Bí thư “Đồng ý vận dụng tiêu chuẩn trình độ trung cấp lý luận chính trị đối với các đồng chí công an đào tạo dài hạn tại các Học viện, trường CAND được xác nhận trình độ tương đương trung cấp lý luận chính trị theo Quy định số 256-QĐ/TW, để quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025”.  

Theo quy trình, việc cấp giấy xác nhận tương đương trung cấp lý luận chính trị đối với cán bộ CAND được đào tạo dài hạn tại các Học viện, trường CAND phải được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thẩm định và thông báo danh sách đã được Hội đồng thẩm định để trên cơ sở đó có thể cấp giấy xác nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị theo thẩm quyền.

 Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành mong muốn, tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan để Bộ Công an có thể tiến hành công tác chuẩn bị nhân sự trong lực lượng CAND tham gia cấp ủy cơ sở nhằm tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Trong đó bố trí 100% cán bộ Công an chính quy xuống cơ sơ đảm nhiệm các chức danh công an xã, tăng cường đảm bảo giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Đây là những cán bộ có nhiều kinh nghiệm công tác trong lực lượng Công an, có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngại gian khổ, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Tại phiên họp thẩm  định, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao công tác chuẩn bị, rà soát hồ sơ với sự phối hợp rất chặt chẽ giữa Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương; Vụ Các trường chính trị - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Cục Đào tạo - Bộ Công an đảm bảo nghiêm túc, bài bản và khẩn trương, đúng hướng dẫn, đúng đối tượng. Trên cơ sơ so sánh, đối chiếu chương trình đào tạo, Hội đồng sẽ xem xét, thẩm định việc xác nhận trình độ tương đương trung cấp lý luận chính trị đối với cán bộ Công an dự kiến tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.


Hùng Quân