Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, sau 7 năm thực hiện Pháp lệnh Công an xã, lực lượng Công an xã không ngừng lớn mạnh, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật Công an xã.

Để đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới và quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của Công an xã cho phù hợp với quy định của Hiến pháp, Luật CAND, Quốc hội đã đưa dự án Luật Công an xã vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016. Tại Quyết định số 1273/QĐ-TTg  ngày 7/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Bộ Công an được giao chủ trì xây dựng dự án Luât Công an xã.

Cuộc họp đã công bố Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Công an xã. Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Ban soạn thảo. Dự thảo Kế hoạch xây dựng dự án Luật Công an xã đặt ra yêu cầu phải đảm bảo đúng tiến độ xây dựng dự án Luật; tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định, phù hợp quy định của Hiến pháp, Luật CAND, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và đảm bảo tính khả thi.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật Công an xã.

Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật theo định hướng: Quy định đầy đủ, toàn diện về tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã; quy định cụ thể về đảm bảo hoạt động, chế độ, chính sách đối với Công an xã; về các hành vi bị nghiêm cấm, khen thưởng, xử lý vi phạm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Công an xã. Các thành viên của Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã tiến hành thảo luận về kế hoạch thực hiện cũng như một số nội dung trong Dự thảo Luật Công an xã, những vướng mắc, bất cập cần khắc phục trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá, các ý kiến tại cuộc họp đều phù hợp mục đích yêu cầu phân công, đề nghị Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp thu ý kiến và chỉnh lý để hoàn thiện Kế hoạch, triển khai thực hiện. Dự kiến đầu tháng 7, Ban soạn thảo sẽ trình Chính phủ Dự thảo Luật này.

Việt Hà