Trung tá Đỗ Hoàng Anh, Chủ tịch Công đoàn Báo CAND trình bày báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2014 nêu rõ, ngày 20/11/2014, BCH Công đoàn Tổng cục Chính trị có quyết định sáp nhập Công đoàn cơ sở Báo CAND phía Bắc và CĐCS Báo CAND phía Nam thành một tổ chức công đoàn có tên là Công đoàn cơ sở Báo CAND.

Sau khi sáp nhập, Công đoàn Báo CAND đã tham mưu cho Đảng uỷ - Ban Biên tập làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên. Phổ biến quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, giúp đoàn viên nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm trong công tác. Công đoàn đã làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, lao động, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho đoàn viên công đoàn...

 Đại tá Đặng Văn Lân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo CAND phát biểu tại Hội nghị.

Với kết quả đạt được, Công đoàn Báo CAND đã được BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng…

Trung tá Nguyễn Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội phụ nữ Báo CAND tổng kết công tác Hội năm 2014 nêu rõ, các hội viên có độ tuổi bình quân trẻ, có năng lực, có trình độ chuyên môn và trình độ học vấn nên việc tổ chức các hoạt động của Hội cũng như tổ chức các phong trào đều thuận lợi; 100% hội viên yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tá Đinh Văn Mạnh, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn CAND trao Bằng khen của Công đoàn CAND cho các tập thể, cá nhân Công.

BCH Hội và các chi hội trưởng thường xuyên quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của hội viên, kịp thời động viên thăm hỏi khi hội viên, thân nhân hội viên bị ốm, nằm viện. Tổng kết công tác năm 2014, Hội Phụ nữ Báo CAND được BCH Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng…

Đại biểu tham dự Hội nghị Công đoàn cơ sở Báo CAND.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Đặng Văn Lân khẳng định: Đảng ủy - Ban biên tập Báo CAND luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao với hoạt động của các tổ chức quần chúng Thanh niên - Phụ nữ- Công đoàn. Năm 2014, Báo CAND được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, trong thành tích chung đó có đóng góp quan trọng của các tổ chức quần chúng.

Trung tá Đỗ Hoàng Anh, Chủ tịch Công đoàn Báo CAND trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn mới.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tá Đặng Văn Lân yêu cầu lực lượng đoàn viên thanh niên, công đoàn, hội viên phụ nữ phải luôn là lực lượng nòng cốt, phát huy vai trò xung kích, phát huy trí tuệ, sức trẻ trong mọi hoạt động của đơn vị. Mỗi cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn, hội viên hội phụ nữ cần gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, đặc biệt, đối với lực lượng phóng viên phải “đào sâu suy nghĩ” để có tác phẩm báo chí chất lượng.

Đại úy Tô Mai Hương, Ủy viên Ban chấp hành Hội phụ nữ Tổng Cục chính trị CAND trao bằng khen cho tập thể, cá nhân Hội phụ nữ Báo CAND.

Các tổ chức quần chúng phải tạo ra phong trào có sức thu hút và động viên, khuyến khích để đoàn viên công đoàn, thanh niên, hội viên tham gia tích cực, triển khai có hiệu quả phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong đơn vị.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống, đồng thời phản ánh khó khăn của các tổ chức đoàn thể báo cáo cấp trên kịp thời tháo gỡ…

Anh Hiếu- Tiến Dũng