Hội nghị còn có sự tham gia của các báo cáo viên đến từ Ủy ban Quốc gia về phòng chống tội phạm và ma túy, đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát… 

Các đại biểu được phổ biến, thông tin về “Tình hình tội phạm ma túy hiện nay, thực tế đấu tranh với tội phạm ma túy, tác hại của ma túy và nhận biết một số loại ma túy”; “Đặc điểm tâm sinh lý của người nghiện ma túy và phương pháp chống tái nghiện”; “Công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên phạm tội về ma túy và mắc tệ nạn ma túy”... 

Ngoài ra, các cán bộ Đoàn còn được tập huấn về đề án “Phòng, chống ma túy trong thanh niên giai đoạn 2015 – 2017”, hướng dẫn quy trình và các bước tiến hành thành lập đội hình thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin…

An Khang