Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, qua đó góp phần giáo dục về lập trường, quan điểm, phẩm chất đạo đức cách mạng, phương pháp công tác Công an cho cán bộ, chiến sĩ nên Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã đề ra chủ trương chỉ đạo cụ thể, sâu sát nhằm vận động lực lượng Công an chính quy, Công an xã trong tỉnh tham gia đầy đủ, đạt chất lượng cao.

Với cán bộ, chiến sĩ, tham gia cuộc thi không chỉ để nhận thức sâu sắc hơn Tư tưởng của Bác về CAND qua đó vận dụng vào thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội mà còn để tỏ rõ lòng kính yêu vô hạn đối với Người. Và cuộc thi tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND tại Bình Định nhờ sự quan tâm của lãnh đạo và ý thức của mỗi cán bộ, chiến sĩ, đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn lực lượng.

Ban tổ chức cuộc thi Công an tỉnh Bình Định đã nhận bài dự thi của tất cả các đơn vị, Công an địa phương, trong đó nhiều đơn vị 100% cán bộ, chiến sĩ có bài tham gia dự thi. Nhiều bài dự thi dày trên 300 trang với nhiều hình ảnh minh họa làm nổi bật nội dung đề cập. 15 bài xuất sắc nhất đã được chọn trao giải và gửi Ban tổ chức cuộc thi của Bộ Công an

X.Linh