Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội thảo.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lưu, Chánh Thanh tra Bộ Công an, cho biết: Trong những năm qua, thực hiện quy định dân chủ nói chung, công tác xây dựng lực lượng CAND nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an quan tâm chỉ đạo; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện về công tác này.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại buổi Hội thảo.

Thanh tra chuyên đề “Thực hiện quy chế dân chủ trong một số nội dung của công tác xây dựng lực lượng CAND” có vị trí và ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và quan tâm điều hành của thủ trưởng Công an các cấp.

Do vậy, trong 2 năm 2014 và 2015, Bộ Công an đã chỉ đạo tiến hành thanh tra diện rộng về chuyên đề công tác này. Đến nay, việc thanh tra đã được tiến hành đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, đề nghị: Tổng cục Chính trị CAND tiếp tục tổng kết các mặt công tác XDLL CAND, trên cơ sở đó rút ra những vấn đề mang tính lý luận, hệ thống, chiến lược để tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo toàn diện.

Khảo sát trình độ, năng lực cán bộ, chiến sỹ để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng một cách tổng thể, lâu dài; gắn ngành nghề đào tạo với nhu cầu công việc của công an các đơn vị, địa phương và yêu cầu ANTT thực tế đang đặt ra.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác quản lý biên chế; xây dựng, phân bổ biên chế phải đảm bảo cơ sở khoa học mang tính kế hoạch ngay từ đơn vị cơ sở.

Đối với Thanh tra Bộ Công an, tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra của Bộ. Đồng thời, có kế hoạch tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ tiếp tục thanh tra để khắc phục triệt để các tồn tại, khuyết điểm trong quá trình thực hiện các mặt công tác XDLL tại Công an các đơn vị, địa phương…

Đức Mừng