Đây là hoạt động truyền thống diễn ra hằng năm dành cho các đối tượng là cán bộ thuộc các Cục, Vụ trực thuộc Bộ, Hội thao được tổ chức mỗi năm một lần nhằm mục tiêu đẩy mạnh phong trào thể thao trong các đơn vị cơ quan Bộ, tăng cường sức khỏe, phục vụ công tác chuyên môn.

Nội dung Hội thao gồm 4 môn thi đấu chính: Bóng đá, cầu lông, cờ tướng và chiến sĩ Công an khỏe (đối với nam là các môn: Chạy 1.000m và 1.500m, nhảy xa, quay tay xà đơn; đối với nữ là: Chạy 1.000m và 800m, nhảy xa). Riêng bộ môn bóng đá dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 16/11

Dương - Na