Tham dự có Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy; nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ban An ninh tỉnh và trinh sát vũ trang tỉnh; Hội đồng khoa học Công an tỉnh và lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố. Dự thảo công trình nghiên cứu lịch sử “Trinh sát vũ trang trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975” gồm 10 tiểu mục, tái hiện lại quá trình hình thành, chiến đấu, phát triển cùng những chiến công oanh liệt của lực lượng trinh sát vũ trang Ban An ninh tỉnh Vĩnh Long trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Qua đó, khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của lực lượng trinh sát vũ trang vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Minh Sơn -Tuyết Vân