Dự Hội thảo có đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; PGS.TS, Thiếu tướng Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học CAND; các nhà khoa học: đại diện lãnh đạo các Viện nghiên cứu…

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, sau khi dự báo tình hình thế giới, khu vực năm 2015 có tác động đến Việt Nam, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ: Để chủ động đánh giá tình hình thế giới, khu vực và làm rõ những tác động với Việt Nam, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Dự báo một số vấn đề về tình hình thế giới năm 2015 và những tác động đối với Việt Nam” nhằm tranh thủ trí tuệ và sự đóng góp của các chuyên gia nghiên cứu đầu ngành trong và ngoài lực lượng CAND về các lĩnh vực nghiên cứu dự báo, tham mưu chiến lược và đề xuất chủ trương giải pháp chiến lược phù hợp với tình hình mới.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu tham dự Hội thảo.

Để Hội thảo có trọng tâm, trọng điểm đạt kết quả cao, Bộ Công an đã giao Viện Chiến lược và Khoa học Công an là đơn vị thường trực, phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài lực lượng CAND thực hiện. Đến nay, Ban tổ chức đã nhận được 29 báo cáo khoa học của các đồng chí lãnh đạo, nhà khoa học.

Đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Hội thảo.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, từ các đánh giá và dự báo nêu trên và những tác động của chúng, từ ý kiến của các đại biểu nêu lên những kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước về chủ trương đảm bảo an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại trong tình hình hiện nay, kết quả Hội thảo sẽ góp phần giúp Bộ Công an cùng các bộ, ngành liên quan đánh giá sát nhất tình hình thực tiễn, có ý nghĩa quan trọng, không chỉ phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia mà còn góp phần xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng…

Anh Hiếu