Hội thảo có sự tham dự của Thượng tướng, TS. Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài ngành Công an.  

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội thảo Khoa học.

Hội thảo Khoa học mở đầu với bài phát biểu khai mạc của Bộ trưởng Tô Lâm, khẳng định: Qua 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, lực lượng CAND đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện; đã đổi mới sâu sắc về nhận thức, tư duy, biện pháp, đối sách trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH); nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược về an ninh trật tự (ANTT)...

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Hội thảo nhằm đánh giá những thời cơ, thách thức đối với Việt Nam nói chung công tác đảm bảo ANTT nói riêng, trong quá trình hội nhập quốc tế sắp tới và đề xuất các giải pháp công tác Công an góp phần bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH trong quá trình hội nhập quốc tế của đất nước. Hội thảo là cơ sở quan trọng giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện “Đề án Công tác Công an phục vụ hội nhập quốc tế” và Chiến lược hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an ninh, trật tự đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Bộ trưởng Tô Lâm và Thứ trưởng Lê Quý Vương dự Hội thảo

Phát biểu Đề dẫn Hội thảo Khoa học, Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng nêu bật những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong 30 năm đổi mới; những đóng góp to lớn, quan trọng của lực lượng CAND để bảo vệ vững chắc ANQG và giữ gìn TTATXH, duy trì môi trường hòa bình, ổn định phục vụ đất nước hội nhập và phát triển; những thời cơ, vận hội có tính bước ngoặt để Việt Nam nhanh chóng bắt nhịp với xu thế và trình độ phát triển của khu vực và thế giới...; cũng như mục đích, yêu cầu của Hội thảo Khoa học nhằm nâng cao nhận thức về bối cảnh mới của hội nhập quốc tế, đánh giá những thời cơ, thách thức của quá trình hội nhập và đề xuất các giải pháp góp phần bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, hóa giải thành công các nguy cơ trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Theo đó, để triển khai Hội thảo, Viện Chiến lược và Khoa học Công an phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an các đơn vị, địa phương đã chuẩn bị nội dung. Sau một thời gian triển khai, đã có 86 báo cáo tham luận của Công an các địa phương, các trường CAND và các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu trong và ngoài ngành Công an gửi đến Ban Tổ chức. Nội dung các báo cáo tham luận thiết thực, có căn cứ khoa học và thực tiễn cao...

Tại Hội thảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 9 báo cáo để tham luận. Các tham luận tập trung vào đánh giá tình hình, những yếu tố quốc tế, trong nước tác động đến ANQG Việt Nam hiện nay.

Phát biểu kết luận Hội thảo, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu thị sự nhất trí và đánh giá cao những ý kiến đề xuất của Công an các đơn vị, địa phương, các nhà khoa học. 

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Tại Hội thảo Khoa học, chúng ta đã thống nhất được nhận thức về những thời cơ, thuận lợi cần phải tranh thủ và những thách thức, khó khăn to lớn đặt ra đối với đất nước ta trong giai đoạn sắp tới; chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác đảm bảo ANQG và giữ gìn TTATXH.

Chỉ đạo một số nội dung công tác trọng tâm, để thống nhất nhận thức và triển khai đồng bộ các mặt công tác Công an trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ 7 mặt công tác. 

Trước hết, lực lượng Công an phải tiếp tục nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế. Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phải tập trung quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về bảo đảm ANTT trong hình hình mới, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết số 22- NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Hội nhập quốc tế”...

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dự Hội thảo.

Nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược; kịp thời phát hiện các nguy cơ đe dọa ANQG và TTATXH để tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại gắn với đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH; phối hợp với các ban, ngành triển khai các giải pháp ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống từ sớm, từ xa...

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ: “Lực lượng Công an cần tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, coi phòng ngừa xã hội là công tác trọng tâm để làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội”. 

Tập trung triệt phá các băng ổ, nhóm tội phạm nguy hiểm, các tụ điểm phức tạp về ma túy, kinh tế, môi trường...; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại. Tiếp tục góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ ANQG và TTATXH, phục vụ hội nhập quốc tế sâu rộng; nghiên cứu, đề xuất Bộ đổi mới, hoàn thiện các mặt công tác Công an phù hợp với bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế; tập trung rà soát, xây dựng, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng; hoàn thiện cơ chế phối hợp trong và ngoài lực lượng CAND để phát huy sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp bảo vệ ANTT trong bối cảnh mới.

Bộ trưởng Tô Lâm đồng thời yêu cầu các đơn vị có liên quan tập trung hoàn thiện Đề án lực lượng Công an phục vụ công tác hội nhập quốc tế; hoàn thiện cơ chế phối hợp trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân; tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ANTT, đưa các mối quan hệ hợp tác đã có giữa Bộ Công an với các đối tác nước ngoài đi vào chiều sâu, ổn định, hiệu quả và từng bước mở rộng các mối quan hệ khác để tranh thủ sức mạnh quốc tế trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền ANQG và TTATXH. 

Các đơn vị có liên quan cần tập trung hoàn thiện “Chiến lược hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ANTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” theo đúng thời hạn đã đề ra, báo cáo lãnh đạo Bộ trình Chính phủ phê duyệ để sớm đưa vào triển khai thực hiện.

Xuân Mai