Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; Thiếu tá Nguyễn Thị Quế, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an.

Các tập thể xuất sắc nhận bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Công an và Tổng cục Chính trị công an nhân dân.

Tại Hội nghị, báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ Tổng cục Chính trị Công an nhân dân năm 2015 nêu rõ: Trong năm qua, công tác Hội và phong trào thi đua của phụ nữ Tổng cục luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và đã cơ bản hoàn thành tốt chương trình công tác của Hội và phong trào phụ nữ đã đề ra trong năm 2015. Các cấp Hội đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc ý nghĩa của các ngày lễ lớn trong năm 2015 và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt. Các hoạt động kỷ niệm đều được tổ chức trang trọng, mang tính chiều sâu, thiết thực; nội dung, hình thức hoạt động phong phú, đa dạng và thường xuyên được đổi mới, phù hợp với điều kiện công tác, sinh hoạt, học tập của hội viên. Hoạt động tăng cường phối hợp, giao lưu với Hội phụ nữ các Tổng cục, Bộ tư lệnh và các tổ chức Đoàn thanh niên, công đoàn Tổng cục được đẩy mạnh, hiệu quả công tác rõ nét. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn biểu dương những kết quả mà Hội phụ nữ Tổng cục đã đạt được trong năm 2015; đồng thời nhấn mạnh, năm 2016 Hội phụ nữ Tổng cục cần khắc phục những hạn chế, tồn tại; nâng cao hơn nữa vai trò của lãnh đạo các cấp Hội và chị em phụ nữ Tổng cục. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách; rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt…

Cùng ngày, Hội nghị quán triệt chỉ thị số 48 của Ban Bí thư và hướng dẫn số 12394/HD của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân về tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp trong Công an nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 cũng đã diễn ra tại Hà Nội.

Vũ Linh