Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự. Cùng dự Hội nghị còn có Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các Học viện, trường CAND.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học của Học viện ANND.

Ngay từ khi thành lập, Học viện ANND đã được xem là một trong những cơ quan đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu, có vai trò dẫn dắt đối với các đơn vị khoa học khác tham gia nghiên cứu khoa học và đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Các chương trình, đề tài khoa học do Học viện chủ trì, phối hợp nghiên cứu đã có những đóng góp quan trọng đối với công tác xây dựng, phát triển lý luận cơ bản về an ninh quốc gia, được triển khai ứng dụng trong thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của đất nước; đồng thời khẳng định uy tín, năng lực nghiên cứu khoa học của Học viện trong ngành Công an và xã hội nói chung.

Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trao Bằng khen của Tổng cục tặng các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã nhất trí cao với những ý kiến đánh giá, tổng kết về công tác nghiên cứu khoa học của Học viện ANND trong vòng hơn 20 năm qua.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đã biểu dương những thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học của Học viện góp phần quan trọng hoàn thiện hệ thống tri thức lý luận khoa học nghiệp vụ của ngành công an; trực tiếp phục vụ công tác đào tạo hàng vạn cán bộ, chiến sỹ có trình độ đại học và trên đại học, trong đó có nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ khoa học, cán bộ quản lý xuất sắc trong các cơ quan nghiên cứu, chiến đấu của lực lượng CAND.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện ANND trao Bằng khen của Học viện tặng các tổ chức, cá nhân xuất sắc.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng đã thẳng thắn chỉ ra những những hạn chế, những vấn đề bất cập của công tác nghiên cứu khoa học trong lực lượng CAND nói chung, Học viện ANND nói riêng.

Đó là vẫn đang thiếu sự gắn bó giữa khoa học với thực tiễn và thực tế chiến đấu, tính ứng dụng của các đề tài nghiên cứu khoa học còn chưa cao, công tác phổ biến thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học và sự hợp tác, liên kết với các đơn vị trong và ngoài ngành còn hạn chế.

Để công tác nghiên cứu khoa học của Học viện có thể phát triển lên một tầm cao mới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Học viện ANND cần tiếp tục hoàn thiện và phát triển các tri thức khoa học nghiệp vụ của CAND theo hướng phải đảm bảo khả năng ứng dụng cao trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, Học viện phải kiện toàn, phát triển tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học chuyên trách ngang tầm với vị thế của một trường đại học trọng điểm, Học viện lớn; có đội ngũ làm công tác khoa học với tính chuyên nghiệp cao, có thể trở thành những cán bộ khoa học đầu ngành, thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, góp phần trang bị và nâng cao tri thức khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học tiên tiến cho cán bộ, chiến sỹ công an các địa phương trên toàn quốc.

Thu Phương-Huyền Thanh