Dự Hội nghị có Trung tướng Lê Văn Đệ, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng Tạ Đức Dũng, Cục trưởng Cục Tham mưu Tổng cục Chính trị CAND…

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo CAND đã trình bày bản kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Báo CAND năm 2015; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Ban Biên tập đã trình bày bản tự kiểm điểm trước Đảng ủy và các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trung tướng Lê Văn Đệ, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã phát biểu ý kiến nhận xét, đánh giá về kết quả lãnh đạo của tập thể Đảng ủy và từng đồng chí lãnh đạo Báo CAND. Các ý kiến đã đánh giá cao vai trò của Đảng ủy, Ban Biên tập chỉ đạo toàn diện các mặt công tác chuyên môn…

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Lê Văn Đệ nêu rõ, qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2015 cho thấy, tập thể Đảng ủy Báo CAND luôn kiên định, vững vàng và trung thành với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng. Đã chủ động giúp Đảng ủy Tổng cục tham mưu cho Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an về công tác báo chí trong lực lượng CAND. Trong sinh hoạt, công tác, Đảng ủy Báo CAND đảm bảo giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, dành nhiều thời gian bàn công tác chuyên môn; nội bộ đoàn kết thống nhất, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, biết phát huy vai trò của các Văn phòng đại diện, Ban chức năng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các ấn phẩm Báo CAND ngày càng có chất lượng, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích…

Các đồng chí lãnh đạo Báo CAND luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, gương mẫu trong sinh hoạt, có lối sống trong sạch, lành mạnh, gần gũi quần chúng. Trung tướng Lê Văn Đệ đề nghị trong năm 2016 tập thể Đảng ủy và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Báo CAND tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, trọng tâm là quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020; chuẩn bị tốt cho việc triển khai mô hình truyền thông đa phương tiện theo Đề án được Chính phủ phê duyệt.

Anh Hiếu