Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Những năm qua, Y tế CAND đã đặc biệt chú trọng tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về Y tế CAND. Kịp thời hướng dẫn, cụ thể hóa có hiệu quả những quan điểm chỉ đạo, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an liên quan đến công tác y tế và các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế đối với lực lượng CAND.

Trung tướng Phạm Quang Cử, Cục trưởng Cục Y tế CAND phát biểu tại Hội nghị.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tâm huyết, làm sáng tỏ nhiều nội dung và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Y tế CAND và hoạt động của các Bệnh viện trực thuộc Bộ Công an trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả, đóng góp của Y tế CAND nói chung và hệ thống các bệnh viện CAND đối với nhiệm vụ bảo vệ ANTT, chăm sóc sức khỏe CBCS trong thời gian qua. Đồng tình với báo cáo và tham luận của các đại biểu đã chỉ ra tại Hội nghị bên cạnh những kết quả đạt được, công tác y tế CAND và hoạt động của các Bệnh viện trong CAND còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Toàn cảnh Hội nghị.

Để công tác y tế và hoạt động của các bệnh viện trong CAND có chuyển biến tích cực hơn nữa trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị lực lượng y tế CAND phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho CBCS trong thời gian tới, phải đổi mới cách nghĩ, cách làm. 

Tăng cường công tác xây dựng đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, y đức để mỗi cán bộ y tế CAND luôn có đầy đủ các phẩm chất chính trị của người cán bộ Công an thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác Hồ Lương y như từ mẫu” và phương châm hành động của Bộ Công an "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả". Tăng cường đoàn kết nội bộ trên cơ sở xây dựng quy chế làm việc tập trung dân chủ, phê bình, tự phê bình.

Xây dựng và thực hiện có hiệu quả phát triển mạnh nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao là khâu quan trọng, giúp nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng y tế CAND. Mạnh dạn đổi mới phương pháp quản lý, sử dụng nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ bác sỹ có chuyên môn. Quyết liệt xây dựng lại các chính sách đặc thù, chính sách đào tạo để thu hút và giữ chân các bác sĩ giỏi; để những người có năng lực, tâm huyết sẵn sàng cống hiến công tác lâu dài trong lực lượng y tế CAND. 

Tập trung nâng cao y đức của người thầy thuốc, mỗi cán bộ Y tế CAND phải luôn là những tấm gương về sự nỗ lực phấn đấu rèn luyện vươn lên, hoàn thiện về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp. Các bệnh viện cần thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng nhiều giải pháp với phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm”.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Quan tâm công tác đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển hệ thống mạng, phần mềm chuyên dụng trong quản lý, điều hành, thực hiện công tác chuyên môn, hiện đại hóa thủ tục hành chính, phấn đấu rút ngắn hơn nữa thời gian chờ đợi của bệnh nhân. Chủ động trong trao đổi, học tập kinh nghiệm ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác khám chữa bệnh của các cơ sở y tế đầu ngành trong nước và nước ngoài để nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại trong y tế CAND.

Tâm Phạm