Đồng chí Lê Hữu Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, huyện  cùng 80 cá nhân, đại diện cho già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã về dự hội nghị.

Trong thời gian qua, tình hình an ninh trật tự ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn luôn được giữ vững, ổn định; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện, có chiều sâu, thể hiện sự đóng góp tích cực của nhân dân, đặc biệt là vai trò nòng cốt của các già làng, trưởng bản, người có uy tín, trong việc hướng dẫn, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bằng lời nói và việc làm cụ thể, sự gương mẫu của các già làng, trưởng bản, người có uy tín đã trở thành những "đầu tàu, gương mẫu" để bà con noi theo, tham gia giải quyết tốt những vấn đề xảy ra tại cơ sở, giáo dục, cảm hoá những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

Đồng chí Lê Hữu Phúc - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã khẳng định: Trong tâm khảm của những người Pa Cô, Vân Kiều trên dãy Trường Sơn, vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín có vai trò hết sức quan trọng. Các cụ luôn trở thành những tấm gương tận tuỵ, tích cực trên tất cả các lĩnh vực từ định canh, định cư… đến hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư.

Tại hội nghị, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và Công an tỉnh đã tặng bằng khen, giấy khen cho các  già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Hồng Nhung