Dự lễ Mít tinh có Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Bộ; đại diện Hội phụ nữ Bộ Công an; Ban Chấp hành Phụ nữ, Công đoàn, Thanh niên cùng toàn thể Hội viên Hội phụ nữ các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng.

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu đã ôn truyền thống anh hùng bất khuất của phụ nữ Việt Nam được hun đúc trong suốt quá trình lịch sử lâu dài đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Tự hào về truyền thống đó, các hội viên của Hội Phụ nữ trực thuộc Bộ trưởng luôn ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi các kỹ năng với tinh thần tự tin, tự trọng, xứng đáng là những bông hoa thép trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, là người phụ nữ CAND giỏi việc nước, đảm việc nhà. Nhiều chị em đã không ngừng rèn luyện, vượt khó, học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu trưởng thành vượt bậc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Lễ Mít tinh, hội viên Hội phụ nữ các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng đã trao đổi, đối thoại về chuyên đề “Bí quyết để xây dựng và gìn giữ gia đình hạnh phúc”; cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm sống cũng như những chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, vận động chị em tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Quỳnh Anh