Thiếu tướng, TS Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cùng đại diện các Cục, Vụ, Viện đã tới dự.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện khẳng định: Mặc dù Học viện mới thành lập được 18 tháng và triển khai hoạt động trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn nhưng trong năm học 2014-2015, Học viện đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc trên tất cả các lĩnh vực công tác, trong đó, tập trung xây dựng thể chế làm việc, kiện toàn hệ thống tham mưu phục vụ lãnh đạo chỉ huy; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng môi trường làm việc sư phạm, dân chủ, kỷ cương; thiết lập được quan hệ với một số đơn vị có vị thế về công tác đào tạo chính trị; tranh thủ, huy động được đội ngũ chuyên gia phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học; tổ chức hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đào tạo được giao.

Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong năm học 2014-2015.

Thảo luận về phương hướng và nhiệm vụ năm học 2015-2016, các ý kiến đều cho rằng: Học viện cần tiếp tục xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện để nâng cao chất lượng nội dung, chương trình các hệ đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức công tác tuyển sinh, chiêu sinh, đào tạo theo đúng quy định. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng, mục tiêu, nội dung, chương trình và đảm bảo chất lượng đào tạo.

Tổ chức duyệt giảng và thẩm định khả năng giảng dạy cho 100% giảng viên và phong trào thi đua dạy giỏi; tăng cường đưa giảng viên đi thực tế tại cơ sở nhằm từng bước xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên.

Tập trung đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Đồng thời trang bị phương tiện, thiết bị, đảm bảo điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập của cán bộ, giảng viên, học viên.

Cũng tại Hội nghị, Ban Giám đốc Học viện Chính trị CAND đã trao tặng 3 Cờ thi đua của Bộ Công an, Tổng Cục chính trị CAND cho 3 tập thể; trao tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 4 đơn vị và danh hiệu Chiến sỹ thi đua cho 22 đồng chí cùng các quyết định khen thưởng khác của đơn vị cho 18 cá nhân và tập thể.

Huyền Thanh