Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, Học viện Cảnh sát nhân dân với sự hỗ trợ của Thường trực Hội đồng lý luận Bộ Công an đã biên soạn và xuất bản bộ sách “ Khoa học Công an Việt Nam” gồm 8 tập:

Tập 1: Lý luận và phương pháp luận Khoa học Công an;

Tập 2:  Quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;

Tập 3: Khoa học lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân;

Tập 4: Lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia;

Tập 5: Lý luận về bảo đảm trật tự an toàn xã hội;

Tập 6: Lý luận về Tình báo;

Tập 7:  Lý luận về xây dựng lực lượng Công an nhân dân;

Tập 8:  Lý luận Hậu cần – Kỹ thuật Công an nhân dân.

Ảnh: 8 tập sách của bộ sách “ Khoa học Công an Việt Nam”.

Bộ sách được biên soạn, xuất bản dưới sự chỉ đạo của Đại tướng GS.TS Trần Đại Quang, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. GS.TS Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân làm Tổng chủ biên.

Tham gia chủ biên và biên soạn các tập sách là các nhà khoa học có uy tín, các cán bộ chỉ huy, lãnh đạo, cán bộ thực tiễn trong lực lượng Công an nhân dân. Đây là bộ sách chuyên khảo đầy đủ nhất về Khoa học Công an Việt Nam ở nước ta, dày hơn 5000 trang sách, khổ 19 x 27cm.

Sách được Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Sách được sử dụng làm giáo trình, tài liệu giảng dạy tại Học viện Cảnh sát nhân dân và cũng là các tài liệu nghiên cứu, tham thảo quý cho cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Đây cũng là một minh chứng về sự phát triển của lý luận Khoa học Công an Việt Nam sau 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Nhật Nam