Trong 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”, Học viện CSND đã triển khai nhiều kế hoạch hành động trong các mặt công tác và đạt được những kết quả tích cực.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu với các đại biểu tham dự Hội nghị             

Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào, Học viện đã được Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an,.... tặng nhiều phần thưởng cao quý; có 31 lượt tập thể và 40 lượt cá nhân được Bộ Công an, Tổng cục Chính trị và Giám đốc Học viện khen thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng, PGS.TS Trần Minh Chất, Phó Giám đốc Học viện CSND đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được đồng thời bày tỏ mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ, luôn phấn đấu và cống hiến hết mình để thực hiện tốt phong trào ở các giai đoạn tiếp theo.

Tại buổi lễ, Ban giám đốc Học viện đã tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 50 cá nhân tiêu biểu, là những điển hình tiên tiến xuất sắc  trong phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018.

Huyền Thanh