Năm 1992, Học viện CSND là cơ sở đào tạo đầu tiên trong ngành Công an được Nhà nước giao đào tạo hệ cao học và 3 năm sau, năm 1995, Học viện lại được giao đào tạo tiến sỹ luật học.

Thông qua hoạt động đào tạo sau ĐH, đội ngũ cán bộ giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu khoa học của Học viện đã phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng.

Chương trình, giáo trình, tài liệu nghiên cứu, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đào tạo sau ĐH đang từng bước được hoàn thiện, cơ bản đã đáp ứng yêu cầu đặt ra, chất lượng đào tạo ngày càng nâng cao.

Tính đến nay, Học viện CSND đã và đang đào tạo 135 nghiên cứu sinh, trong đó bảo vệ thành công luận án tiến sỹ cho 70 nghiên cứu sinh, 1.113 học viên cao học (đã tốt nghiệp 810 thạc sỹ luật học).

Cũng trong buổi lễ trao bằng, Học viện CSND đã khai giảng khóa đào tạo cao học 17 với 220 học viên (đông nhất từ trước tới nay) và 39 nghiên cứu sinh tiến sỹ. Học viện CSND yêu cầu các tân học viên cao học phải nghiêm túc hoàn thành chương trình học tập theo quy định của Bộ GD & ĐT và Bộ Công an, có nhiều đóng góp trong nghiên cứu khoa học, phục vụ sự nghiệp bảo vệ ANTQ

Thu Phương