Học viện quy định 3 nhóm chuẩn. Trước hết là chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ: đảm bảo cụ thể hóa mục tiêu về kiến thức chuyên môn đào tạo theo từng chuyên ngành theo hướng vững về kiến thức, thực hành thành thạo những tình huống nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Sinh viên học tập và thi từ đạt yêu cầu trở lên các môn học theo chương trình đào tạo theo từng bậc học đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an.

Đối với chuẩn về chính trị: sinh viên phải đảm bảo các yêu cầu về rèn luyện, có bản lĩnh chính trị, thực hiện nghiêm chỉnh điều lệnh Công an nhân dân, pháp luật của Nhà nước. Khi tốt nghiệp là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc là đối tượng kết nạp Đảng. Đối với tiêu chí này, khóa đại học D30 tốt nghiệp vừa qua của Học viện đã có 92% sinh viên tốt nghiệp được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, Học viện còn quy định chuẩn kéo dài của 5 kỹ năng mềm, đó là: chuẩn về ngoại ngữ, về tin học, về bắn súng, về võ thuật và lái xe.

Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết, Học viện là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên trong Công an nhân dân nghiên cứu và công bố chuẩn đầu ra cho sinh viên các hệ đào tạo. Các chuẩn trên áp dụng cho các khóa tuyển sinh đào tạo đại học chính quy, cao học, thạc sỹ, tiến sỹ từ năm học 2009-2010. Các hệ đại học liên thông, vừa làm vừa học, đại học cấp bằng 2 sẽ áp dụng các chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, lái xe, bắn súng, võ thuật đối với các sinh viên tuyển sinh đào tạo từ năm học 2009-2010.

Ngoài 7 chuẩn bắt buộc trên, Học viện Cảnh sát nhân dân còn chỉ đạo các khoa nghiệp vụ chuyên ngành, các bộ môn tổ chức phối hợp với các nhà trường bạn giảng dạy và cấp bổ sung chứng chỉ cho sinh viên các kiến thức về giao tiếp, văn hóa ứng xử, kinh tế - tài chính, chứng khoán, pháp luật quốc tế v.v… tùy thuộc vào từng chuyên ngành đào tạo.

Học viện cũng công bố học phí để đạt 7 chuẩn trên đối với một sinh viên đại học là 9.100.000 đồng/5 năm học. Học phí này sẽ được điều chỉnh tùy thuộc tình hình kinh tế - xã hội và các quy định của Nhà nước và các ngành chức năng. Đối với các em sinh viên gia đình chính sách, Học viện sẽ xem xét hỗ trợ

Kim Liên