Hội thi nhằm thực hiện chủ trương của Ủy ban ATGT Quốc gia về “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với khẩu hiệu “Tính mạng con người là trên hết” và “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà, mọi người”.

Việc tổ chức hội thi nhằm mục đích tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ lái xe của Học viện ANND chấp hành luật giao thông đường bộ, góp phần đảm bảo TTATGT, đặc biệt là nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng lái xe an toàn.

Các thí sinh thực hiện 3 bài thi bắt buộc là: lý thuyết, thực hành tay lái trong sa hình và văn hóa ứng xử các tình huống khi tham gia giao thông. Qua hội thi, Ban Giám đốc các đơn vị chức năng có cơ sở đánh giá tay nghề, ý thức giữ gìn, bảo quản phương tiện của đoàn viên Công đoàn.

Hằng Phương