Theo Quy chế phối hợp, Học viện ANND và CATP Hà Nội sẽ trao đổi thông tin cần thiết về công tác an ninh và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đồng thời phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phối hợp tổ chức nghiên cứu, sơ kết, tổng kết thực tiễn các chuyên đề công tác an ninh; phối hợp tổ chức nghiên cứu các đề tài và triển khai kết quả nghiên cứu, hội thảo khoa học về bảo vệ an ninh quốc gia. Mặt khác, hai đơn vị còn phối hợp thực hiện kế hoạch nghiệp vụ, tổ chức thực tế, thực tập nghiệp vụ… Sự phối hợp này sẽ nhằm tăng cường đoàn kết, thống nhất, gắn bó chặt chẽ giữa CATP Hà Nội và Học viện ANND.

Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu chứng kiến lễ ký kết giữa hai đơn vị.

Tại lễ ký kết, Trung tướng, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu hoan nghênh sáng kiến ký kết phối hợp của hai đơn vị, vì đã thực hiện theo đúng phương châm "học đi đôi với hành, lý luận gắn bó với thực tiễn".

Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu yêu cầu CATP Hà Nội phải tạo mọi điều kiện cho GV, SV của Học viện ANND được tiếp cận nhanh nhất, đầy đủ nhất với cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn Thủ đô; tạo điều kiện cho các thầy cô, học viên tham gia các hội nghị giao ban, tổng kết các chuyên án.

Về phía Học viện ANND, Thứ trưởng đề nghị nhà trường cần xem đây là cơ hội tốt để GV, học viên tiếp cận thực tế, là cơ hội để đào tạo, bổ sung kiến thức, tập huấn giáo viên…

Thu Phương