Báo cáo chính trị của Đảng bộ Cục An ninh kinh tế (ANKT) nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục ANKT đã phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong các Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020; đã lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các đề án, dự án của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; các chương trình, kế hoạch công tác của Bộ, Cục và các nhiệm vụ do lãnh đạo Bộ giao. 

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác thi đua khen thưởng được coi trọng đã động viên cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia (ANQG).

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích Đảng ủy Cục ANKT đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; khẳng định những thành tích chung của Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng CAND có sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ Cục ANKT.

Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Đảng bộ Cục ANKT đã nghiên cứu, quán triệt, thực hiện hiệu quả các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng về công tác an ninh, không ngừng đổi mới về chủ trương, biện pháp, đối sách với tinh thần “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình; tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ những chủ trương, chính sách quan trọng về bảo vệ ANQG, đấu tranh phòng, chống tội phạm...


Đã bám sát các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, từng bước nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; làm tốt công tác quản lý địa bàn; chủ động nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tài chính, tiền tệ. 

Phối hợp hiệp đồng ngày càng chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài CAND; đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tội phạm... 

Cùng với đó, Đảng ủy và cấp ủy trực thuộc luôn đặc biệt chú trọng, quan tâm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; tổ chức, phát động có hiệu quả nhiều phong trào thi đua.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục ANKT nhiệm kỳ 2020-2025.

Chỉ ra những thách thức và khó khăn của tình hình thế giới và trong nước, có các động đến việc đảm bảo ANKT, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Đảng bộ Cục ANKT trong thời gian tới phải nắm vững và tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, chủ trương chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương về bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng CAND, phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt là các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về Chiến lược bảo vệ ANQG; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANKT.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Cục ANKT cần phát huy tinh thần an ninh chủ động, quán triệt sâu sắc mục tiêu bảo vệ vững chắc thành quả công cuộc đổi mới, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa ANQG, các thách thức về an ninh truyền thống, phi truyền thống; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập..., giữ vững thế chủ động chiến lược trong mọi tình huống. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách, biện pháp, đối sách phù hợp và huy động các nguồn lực, phương tiện để đảm bảo ANQG, trọng tâm là đảm bảo ANKT. 

Thứ trưởng Lương Tam Quang chụp ảnh với các đại biểu dự Đại hội.

Thứ trưởng Lương Tam Quang đồng thời lưu ý Cục ANKT phải chỉ đạo tập trung mọi lực lượng, phương tiện, biện pháp công tác; phát huy cao nhất các mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng, tác chiến; luôn dựa vào nhân dân; tích cực, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng bảo vệ ANKT trong cả nước, tổ chức tốt nhất các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; thúc đẩy tiến độ đấu tranh các chuyên án, xử lý, xác minh tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, đơn thư. 

Đồng thời, chú trọng hội ý nghiệp vụ, rút kinh nghiệm, tập huấn nghiêp vụ, tổng kết thực tiễn, hoàn thiện và bổ sung lí luận bảo vệ ANKT của ngành Công an. Trước mắt, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo ANKT trong điều kiện dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp hơn...

“Trong bất cứ tình huống nào cũng phải đặc biệt coi trọng, kiên quyết bảo vệ danh dự, uy tín, truyền thống quý báu của lực lượng CAND, trong đó có lực lượng bảo vệ ANKT”, Thứ trưởng Lương Tam Quang chỉ rõ. 

Đồng chí cũng yêu cầu Đảng bộ Cục ANKT phải đặc biệt quan tâm, chăm lo, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đội ngũ cán bộ, Đảng viên của Cục ANKT phải luôn gương mẫu, đi đầu, thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ trong công tác bảo vệ ANKT, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực này. Đồng thời, là cầu nối tin tưởng giữa Bộ Công an với các cơ quan, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp. 

Trước sự tác động, mua chuộc, câu móc, thậm chí là khống chế của các phần từ xấu, lợi ích nhóm, từng đồng chí lãnh đạo, cán bộ phải luôn đề cao cảnh giác, nhất là cảnh giác với chính bản thân mình. Luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, liêm chính, tâm huyết để không bị sa ngã. Tuyệt đối không lợi dụng cương vị công tác, chức quyền để làm tổn hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp và danh dự, uy tín của đơn vị của lực lượng CAND.

Thứ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng, Đảng bộ, cán bộ, chiến sỹ Cục ANKT sẽ vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Xuân Mai